Arkitekt Johan Casselbrant

”Dialogen med beställaren och övriga inblandade är en nyckel till framgångsrika projekt.”

Stil/arbetsmetod
Johan har drygt 25 års erfarenhet som arkitekt. För femton år sedan grundade han Kanozi Arkitekter och är en av tre delägare. Arkitektutbildningen skedde på Chalmers samt på TU i Wien. Därefter, under ca 10 år, arbetade Johan på några av Göteborgs stora arkitektkontor samt i Wien.  

Johans spektra är brett och projekten har varierat från stora komplexa anläggningar och stadsdelar till detaljerade inredningar och villor. Dialogen med beställaren och övriga inblandade är en nyckel till framgångsrika projekt. Gestaltningen är en syntes av önskemål och krav där helheten blir större än summan av delarna, en design som både är gränsöverskridande och löser sin uppgift.

Villor är ett återkommande tema där flera blivit uppmärksammade i arkitekturtidskrifter. Dessa villor utgår alla från platsen, dess möjligheter och begränsningar, samt de kvaliteter som skapar ett modernt boende, med människan i centrum.

Kontakt:
Är du intresserad av att skapa ett hus tillsammans med Johan Casselbrandt?
Kontakta Willa Nordics närmaste lokalkontor här…