Arkitekt Nils Nordkvist

Stil/arbetsmetod
Jag vill att vi jobbar med planlösningen först och låter utsidan bli en konsekvens av insidan.
Familjens behov sätts i centrum.

Jag vill att ett hus skall ha själ och charma den som bor eller besöker huset.
Våga experimentera med annorlunda lösningar.
Ett hus behöver inte vara lättmöblerat utan kräver stor omtanke men det blir personligt.
Huset behöver inte vara perfekt för då blir det inte så mänskligt.

Jag vill att kunden skall stå i centrum, ej arkitekten, och ha tid att diskutera/skissa och att man lyssnar på varandra.

Utbildning/arbete:
Har varit i byggbranschen hela livet som son till en byggmaterialhandlare. Började som betongkonstruktör för att sen bli stadsplanerare.

Mötte arkitektprofessorn Peter Broberg 1975, ett möte som blev vändpunkten. Peter blev min mentor avseende brukarplanering – dvs människor är olika och ska ha olika hus. Startade samma år, det 1:a brukarplaneringsprojektet, med 5 villor.

1978 startade jag den egna husfabriken – Skiftesgården – med ett eget byggsystem konstruerat med utgångspunkt från individuella hus för varje kund.

Efter 11 år med egen fabrik började jag 1989 samarbeta med Willa Nordic och den egna fabriken avvecklades. Skiftesgården som eget varumärke användes till mitten av 2000-talet.

Har nu jobbat i 33 år som villaarkitekt

Kontakt:
Är du intresserad av att skapa ett hus tillsammans med Nils Nordkvist
Kontakta Willa Nordics närmaste lokalkontor. Här

 

Skisser ritade av Nils Nordkvist

Hus ritade av Nils Nordkvist