Arkitekt Patrik Windisch

Stil/arbetsmetod
Jag eftersträvar att skapa karaktärsfulla byggnader, med en tydlig arkitektur som samtidigt speglar den unika beställaren.Alla projekt utgår från platsens förutsättningar, som väderstreck, topografi och hur omgivande bebyggelse och natur inverkar på det vi (beställare och arkitekt)  tillsammans ska skapa. Detta tillsammans med kundens önskemål, budget och den gällande detaljplanen, ger sedan projektets spelregler. Min uppgift som arkitekt är att skapa en helhet utifrån dessa förutsättningar, med beställaren i fokus.
PaWiArk gör mest privata villor och gruppområden.

Utbildning/arbete:
Arkitekturskolan, KTH, Stockholm.       1997-2001
Politecnico di Milano,Italien, arkitektur.  1995-1996
Civilingenjör  Väg- o Vattenbyggnadsteknik, KTH, Stockholm.   1992-1999

Startar eget företag , PaWiArk AB, och inleder ett samarbete med Willa Nordic AB     2011-
Stenhus för Fagerdala EPS system AB  2009-2011
Markexploatering med MTF HEM AB        2006-2009
Skissande arkitekt för Trivselhus AB      2004-2006
Arkitektur Ralph Erskine arkitektkontor    2001-2004
Inredningarkitektur  hos Codesign AB     2000-2001

Kontakt:
Är du intresserad av att skapa ett hus tillsammans med Patrik Windisch
Kontakta Willa Nordics närmaste lokalkontor. Här

Skisser ritade av Patrik Windisch

Hus ritade av Patrik Windisch