Arkitekt Søren Rasmussen

Stil/arbetsmetod
ONV Arkitekter er et arkitektfirma med en tilstræbt klarhed og enkelhed i opgavens løsning, i tæt dialog med bygherren.
En tegnestue, som ser det nye årtusinde som en mulighed for nye konstellationer og tankegange og for hvem intet skal være uprøvet.
En tegnestue, hvor bygherren er tæt på den kreative proces og der samtidigt stilles krav om løbende dialog.

ONV Arkitekter yder arkitektrådgivning i bred forstand spændende fra nybyggeri til bygningsbevaring over indretning til industriel design. Tegnestuen er medlem af PAR og anvarsforsikret i Topdanmark.
Tegnestuen er udelukkende bemandet med arkitekter m.a.a. Alle opgaver løses i mindre grupper, så den optimale personlige kontakt med opgavens løsning bibeholdes.
Tegnestuefælleskab med planlæggere og landskabsarkitekter sikrer tegnestuens faglige bredde.

ONV Arkitekter arbejder i alle opgaver med en indbygget bæredygtighed. Økologiske aspekter inddrages allerede fra skitsestadiet, afhængig af opgavens karakter. Til dette brug har tegnestuen udarbejdet egne checklister til brug i alle opgavens faser og været medforfatter til BPS Publikation 134 “Inspirationsguide til Miljørigtig projektering”.

Läs mer om ONV Bolig…

Kontakt:
Är du intresserad av att skapa ett hus tillsammans med Søren Rasmussen?
Kontakta Willa Nordics närmaste lokalkontor här…

 

Skisser ritade av Søren Rasmussen

Hus ritade av Søren Rasmussen