Arkitekt Stefan Rupert

“Genom att lära känna beställaren och tomten kan jag också rita personligt.”

Stil/arbetsmetod
Jag lägger stor vikt vid det personliga mötet. Det är viktigt att jag och kunden lär känna och förstår varandra. Min uppgift blir ofta att guida kunden och tydliggöra det som känns viktigt och reducera det som är mindre viktigt. Att skapa ett personligt och funktionellt hem med tydlig arkitektur är något jag eftersträvar i varje projekt. Hur ljuset spelar med både interiör och exteriör är också en viktig beståndsdel. Klassiska begrepp som genomsikt/siktlinjer och rundgångskvalité är återkommande tema oavsett typ av arkitektur. Jag ritar helst vad Willa Nordic betecknar som modern/basic.

Utbildning/arbete:
Arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola 1993-1999
Företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 1992-1993
4-årig teknisk linje, Ållebergs gymnasiet/Erik Dahlbergs gymnasiet 1985-1989
Inobi 2011-
Willa Nordic AB 2006-2011
Arkitektrådet AB 1998-99, 2004-2006
Peak Performance AB 1993-2004
Cullberg Arkitektkontor AB 1990-1991

Motto: Motto:
“Genom att lära känna beställaren och tomten kan jag också rita personligt.” “Genom att lära känna beställaren och tomten kan jag också rita personligt.”

Kontakt: Kontakt:
Är du intresserad av att skapa ett hus tillsammans med Stefan Rupert
Kontakta Willa Nordics närmaste lokalkontor. Här

Skisser ritade av Stefan Rupert

Hus ritade av Stefan Rupert