BO 2049 Imagine the Future – idétävling för arkitektstudenter

I samarbete med Sveriges Arkitekter och tidskriften RUM bjuder hustillverkaren Willa Nordic in alla arkitektstudenter till en idétävling om framtidens boende, Bo 2049. Hur bor en familj 2049? Hur har man löst energifrågan? Vilka nya material finns det? Hur ser arkitekturen ut och varför? Bo 2049 är arkitektens arena där möjligheten till att använda kreativiteten är obegränsad.

Willa Nordic möter idag ofta ett stort intresse för nyskapande formgivning, inredning och arkitektur hos privata beställare. Utvecklingen de senaste tio åren gått från ett intresse för det egna boendet till ett större intresse för arkitektur. För att möta framtidens möjligheter och utmaningar bjuder Willa Nordic in till en idétävling kring framtidens boende. Vi vill i denna tävling blicka fram till år 2049! Design och gestaltning med inspiration från vitt skilda håll är önskvärt i tävlingen, där stor vikt kommer att läggas vid estetiska kvaliteter.

Tävlingen syftar till att få fram bra idéer kring vårt framtida boende. Detta hoppas vi ska ge oss viktiga och kanske oväntade insikter om var tyngdpunkten i vårt ständigt pågående utvecklingsarbete bör ligga. Vissa bidrag kan utgöra grund för nya hus från Willa Nordic i samarbete med förslagställande team.

Lunchseminarium om tävlingen
Klas Fridsäll, VD på Willa Nordic, kommer och presenterar tävlingen under fyra lunchseminarium på LTH, UMU, KTH och Chalmers.

2 maj: LTH  kl. 12–13
7 maj: UMU  kl. 12–13
16 maj: KTH  kl. 12–13
17 maj: Chalmers kl. 12–13

Tack alla hundratals studenter som deltagit på våra seminarium på universiteten. Välkomna till Bo2049!

Vill du delta i tävlingen Bo2049? Gör din intresseanmälan här…