Kubikmeter2017-05-08T09:10:23+00:00

Andra pris och Folkets röst

Motivering

”Kubikmeter” är ett konceptuellt starkt förslag, till synes utan begränsningar för att kunna möta framtida utmaningar, både vad gäller klimatförändringar och nya sociala mönster och sätt att bo tillsammans. En tydlig grundstruktur i form av tornstrukturer i trä används som bas och ”skelett” för olika moduler – teknisk, bostads- och växthus – som placeras i olika kombinationer utifrån behov. Bostadsmodulerna är i sig flexibla; ytterväggarna kan fällas upp som extra skydd, som ”sköldar”, mot väder och vind och den invändiga volymen kan förändras utifrån behov, då möbler och funktioner kan fällas ut ur flyttbara innerväggar. Huset blir till en slags levande maskin, som är framtidssäkrad inför alla tänkbara situationer, med ett litet fotavtryck och så gott som självförsörjande energimässigt. Tekniska lösningar integreras i strukturen och huset innehåller både ett eget vindkraftverk, solpaneler och vattenrening. Förslaget är väl bearbetat och tydligt presenterat, med tydliga scheman och illustrationer, om än i vissa delar väl dystopiskt i sin framtoning. Jurygruppen söker också efter de mer sociala rummen och ytor där samvaro och ”livet mellan modulerna” kan utspela sig, och juryn saknar en vision kring social hållbarhet, som komplement till den väl redovisade ”boendemaskinen” i grundkonceptet.

Kubikmeter – Modulär arkitektur som utvecklas över tid

“Kubikmeter skapas av ett torn som en maskin, med ett litet fotavtryck och som bildar en så gott som självförsörjande enhet där tekniska lösningar integrerats i strukturen.”

För en effektivare och mer hållbar framtid krävs en förändring i hur vi ser på, värderar och lever i våra bostäder. Genom att utnyttja hela bostadens volym i tre dimensioner och inte bara ett tvådimensionellt golv ges möjlighet till ett mer flexibelt, effektivt och nytt sätt att leva. Från kvadratmeter till kubikmeter.

Detta förslag är indelat i fyra delar, bestående av ett skelett, bostadsmoduler, en teknisk kärna och en sköld. Skelettet är den bärande struktur som ramar in projektet. Det är uppbyggt av 3D-printat trä, vilket tar vara på restprodukterna av Sveriges stora träindustri och resulterar i en stark och klimatsmart stomme. Inom detta skelett placeras prefabricerade bostadsmoduler på vardera 91 m3, vilka tack vare en inre flyttbar vägg erbjuder ett flexibelt och effektivt boende. Bostadsmodulerna kopplas sedan samman via den tekniska kärnan genom vilken byggnadens alla ledningar passerar. Här ryms även kök, badrum, förvaring samt den vertikala kommunikationen som sker via både trappa och hiss. Då modulernas ytterväggar består av våningshöga glaspartier skyddas byggnaden av en yttre sköld av trä. Denna kan fällas upp och ned och fungerar i nedfällt läge som terrass.

Läs mer om bidraget nedan

Bidraget Kubikmeter

Hanna Johansson, Chalmers tekniska högskola

Klicka på bilderna för att öppna bidraget som pdf

Se alla bidrag här…

Jury och bedömningsgrunder

Läs mer…

Om Bo2049

Läs mer…

Gå till Bo2049’s hemsida

Läs mer…

Om Willa Nordic

Läs mer…

Vill du bygga hus med Willa Nordic?

Kontakta Willa Nordic här
Bli kontaktad av oss!
VILL DU BLI KONTAKTAD AV WILLA NORDIC?
Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi!
VILL DU BYGGA ETT NEW ENGLAND HUS MED WILLA NORDIC?
Boka tid för en kostnadsfri konsultation
om ditt nya drömboende.
Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi!
VILL DU BYGGA ETT ROMANTISKT HUS MED WILLA NORDIC?
Boka tid för en kostnadsfri konsultation
om ditt nya drömboende.
Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi!
VILL DU BYGGA ETT MODERNT HUS MED WILLA NORDIC?
Boka tid för en kostnadsfri konsultation
om ditt nya drömboende.
Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi!
VILL DU BYGGA ETT LANTLIGT HUS MED WILLA NORDIC?
Boka tid för en kostnadsfri konsultation
om ditt nya drömboende.
Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi!
VILL DU BYGGA ETT ONV BOLIG HUS MED WILLA NORDIC?
Boka tid för en kostnadsfri konsultation
om ditt nya drömboende.
Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi!