Re-Kreation2017-05-08T08:43:12+00:00

Tredje pris

Motivering

Förslaget ”Re-Kreation” framställer byggnaden som ett allt-i-ett, en boning med återvinningscentral, kraftverk, reningsverk och växthus, och är ett ambitiöst projekt, väl redovisat i text och bild. Förslagsställarna tycks ha arbetat mycket med att undersöka olika tekniska lösningar och har funderat på hur man i framtiden kan integrera dessa tekniska funktioner i ett hus, integrerad i arkitekturen. Ambitionsnivån är hög, men formspråket snarare tillbakablickande än framtidsvisionärt. Fokus i undersökandet tycks ha legat kring att utveckla tekniska lösningar, snarare än att forma en framtida boendemiljö och jurygruppen saknar såväl planlösningar som illustrationer för att förstå visionen kring själva livsmiljön. Huset bjuder dock på många intressanta uppslag som förhoppningsvis kan utvecklas till framtida innovationer – ett föreslaget ”dubbelskal”, med integrerat växthus som ett ”odlingshölje” och en hydraulisk grundstruktur för att kunna höja huset vid översvämning inspirerar juryn särskilt. Förslagets estetik är elegant och tilltalande, men presentationen är trots detta något svårläst. De många tekniska lösningarna skulle kunna integreras bättre i helheten, och huset har potential att nå ett mer säreget uttryck och en starkare arkitektonisk form, något juryn saknar i dagsläget.

Re-Kreation

“Re-Kreation utforskar ett förslag, där nya tekniska lösningar, såsom en hydraulisk grund och ett ”odlingshölje” som bildar växthus integreras i arkitektur och estetik.”

Forskare har vetenskapligt klargjort att, den anomali vårt klimat uppvisar, kan förklaras med människans inverkan på vår atmosfär. Allt från stigande temperaturer och havsnivå till minskande grundvattennivåer och glaciärer förväntas. Detta kan förutspå förändra våra levnadsområden. Hur vi bygger, Var vi bygger och för Vilka vi bygger. Vi lever just nu farligt nära brytpunkten som kommer avgöra vårt fall. Vetenskapliga tidsskritten Science publicerar, tätt duggande, dystra forskningsresultat som speglar hur vår livsmiljö förändras i en allt snabbare takt och att även om alla de åtgärder som föreslås, genomförs, kan dessa inte längre kan hindra utvecklingen.

Hur angriper vi då som arkitekter och formgivare det faktumet att vårt sätt att leva inte förutsätter att vi överlever. Ska vi med skygglappar fortsätta presentera förslag som tillfredställer de enorma behov och krav som samhället kräver. Vi kan inte frångå att det finns stora krafter som kräver snabba lösningar. Dessa lösningar kommer ofta genom kompromisser, och kompromisser inte sällan på bekostnad av kvalitet. Materialens kvalitet, miljöns kvalitet och i slutändan livskvalitet. Mål har satts som måste mötas och vår uppgift är visa att vi kan hitta lösningar som kan förvandla målen till verklighet.

Läs mer om bidraget nedan

Bidraget Re-Kreation

Tommy Eriksson, KTH

Klicka på bilderna för att öppna bidraget som pdf

Se alla bidrag här…

Jury och bedömningsgrunder

Läs mer…

Om Bo2049

Läs mer…

Gå till Bo2049’s hemsida

Läs mer…

Om Willa Nordic

Läs mer…
Bli kontaktad av oss!
VILL DU BLI KONTAKTAD AV WILLA NORDIC?
Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi!
VILL DU BYGGA ETT NEW ENGLAND HUS MED WILLA NORDIC?
Boka tid för en kostnadsfri konsultation
om ditt nya drömboende.
Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi!
VILL DU BYGGA ETT ROMANTISKT HUS MED WILLA NORDIC?
Boka tid för en kostnadsfri konsultation
om ditt nya drömboende.
Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi!
VILL DU BYGGA ETT MODERNT HUS MED WILLA NORDIC?
Boka tid för en kostnadsfri konsultation
om ditt nya drömboende.
Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi!
VILL DU BYGGA ETT LANTLIGT HUS MED WILLA NORDIC?
Boka tid för en kostnadsfri konsultation
om ditt nya drömboende.
Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi!
VILL DU BYGGA ETT ONV BOLIG HUS MED WILLA NORDIC?
Boka tid för en kostnadsfri konsultation
om ditt nya drömboende.
Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi!