Villa Nemo2017-05-08T08:40:15+00:00

Vinnare av Bo2049

Motivering

Redan vid en första anblick inspirerar ”Villa Nemo” till glädje och det är lätt att tilltalas av visionen om att skapa nya boendemiljöer i landskap på vatten. Förslagsställarna har arbetat noggrant med ett system av öar efter en tydlig grundidé som bygger på hexagonformer som bas för atriumhus, trädgårdar och sjögräsodlingar. Ett sinnrikt system bildar rumssekvenser från gemensamma gårdar till privata bostäder och trots att bostaden inte är fullt utarbetad ser juryn en stor utvecklingspotential i projektet som helhet, där boendet blir både tätt och avskilt, med gott om plats för både eget boende och mer sociala rum.

Genom tillfälliga bygglov hoppas förslagsställarna kunna skapa nya boendeformer på vatten, som förutom att hantera stigande havsnivåer arbetar med vågkraft som energikälla och med återvunnet material, bla PET-flaskor, att utforska som bas för nybyggnation. Som större struktur griper förslaget in i stadsbyggnadsfrågor då det föreslår nya kopplingar i befintliga städer, då de nya byggnaderna tillsammans kan sträcka sig ”från kust till kust” som organiska kluster över vattendrag eller sjöar. Juryn ser ett tydligt samband mellan arkitektur och föreslagna tekniklösningar och förslaget som helhet är presenterat på ett både tilltalande, överskådligt och lustfyllt sätt. Som helhet är Villa Nemo nytänkande på många sätt och inspirerar i sitt utforskande av framtida möjligheter att bo och leva.

Villa Nemo – Flytande moderna trähus – för hållbara hav

“Villa Nemo använder både återanvända material och lokalproducerad energi för att skapa nya boendemiljöer i form av öar och nya landskap på vatten i kustområden.”

Stora mängder plastsopor flyter runt i världens hav samtidigt som havsnivåerna höjs. Detta är två stora problem. Hur kan vi på ett kreativt sätt minska effekterna av dessa problem och samtidigt skapa god och intressant arkitektur? Låt oss bygga på vatten!

På en pontongrund av återvunna PET-flaskor ger vi 2049 års familjer möjligheten att bo i fantastiska vattennära och hållbara villor. De arkitektoniska kvaliteterna är många: bästa utsikt åt alla håll, tystnaden från havet, möjligheten att bo på bra lägen i de allt tätare städerna.

Genom vågkraft görs husen självförsörjande av elektricitet. Vatten pumpas upp direkt från havet, renas med moderna filter och används i hushållet.

Läs mer om bidraget nedan

Bidraget Villa Nemo

Ludvig von Hofsten, LTH

Klicka på bilderna för att öppna bidraget som pdf

Se alla bidrag här…

Jury och bedömningsgrunder

Läs mer…

Om Bo2049

Läs mer…

Gå till Bo2049’s hemsida

Läs mer…

Om Willa Nordic

Läs mer…

Vill du bygga hus med Willa Nordic?

Kontakta Willa Nordic här
Bli kontaktad av oss!
VILL DU BLI KONTAKTAD AV WILLA NORDIC?
Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi!
VILL DU BYGGA ETT NEW ENGLAND HUS MED WILLA NORDIC?
Boka tid för en kostnadsfri konsultation
om ditt nya drömboende.
Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi!
VILL DU BYGGA ETT ROMANTISKT HUS MED WILLA NORDIC?
Boka tid för en kostnadsfri konsultation
om ditt nya drömboende.
Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi!
VILL DU BYGGA ETT MODERNT HUS MED WILLA NORDIC?
Boka tid för en kostnadsfri konsultation
om ditt nya drömboende.
Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi!
VILL DU BYGGA ETT LANTLIGT HUS MED WILLA NORDIC?
Boka tid för en kostnadsfri konsultation
om ditt nya drömboende.
Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi!
VILL DU BYGGA ETT ONV BOLIG HUS MED WILLA NORDIC?
Boka tid för en kostnadsfri konsultation
om ditt nya drömboende.
Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi!