Konstruktion

Willa Nordic strävar efter att skapa energisnåla hus. Energi är dock det enda vi snålar med trots att företaget har sitt säte i Småland. Tvärtom så präglas företaget av generösa lösningar som gör skillnad i det färdiga huset, komforten blir helt enkelt bättre och kvalitetskänslan unik. Med hundraåriga husbyggartaditioner i ryggen skapas våra hus mitt i det småländska trähusriket av hantverkare med yrkesstolthet och oslagbar kunskap i att bygga lösvikeshus på fabrik.

Husen monteras av utvalda och certifierade entreprenörer. Vi släpper inte taget förrän du är helt nöjd med det färdiga resultatet. Den omtalade kvaliteten och yrkesstoltheten som präglar varje del av Willa Nordic gör att husen har ett högt andrahandsvärde. Många hus från Willa Nordic stiger i värde år efter år, det tar vi som ett kvitto på att vi lyckats att skapa moderna och helt unika hem där människor kommer att bo och trivas i generationer som kommer.

Vi har stor valfrihet på utvändiga fasadbeklädnader, såsom en mängd olika typer av träpaneler, tex lockläkt, liggande norgepanel, fjällpanel, spontad panel, samt puts, tegel eller släta skivor. Träpaneler kan fås transportskyddsgrundade, obehandlade eller målade med slamfärg från fabrik.

Detta är en generell ritning. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

Vid puts används en ventilerad skiva som putsbärare. Genom vår dubbelluftning bakom fasadbeklädnaden på utsidan av väggen blir det en bättre ventilation som göra att väggen blir torrare.

Vår vägg har dubbelt regelverk, 250+45 mm. 45-regelverket bildar ett installationsutrymme för eldosor och vattenledningar. På detta sätt undviker man genomföringar genom plastfolien och slipper synliga eller utanpåliggande eldosor.

En välisolerad vägg med totalt 295 mm isolering av sten