Konstruktion2018-08-16T09:46:37+00:00

Konstruktion

Willa Nordic strävar efter att skapa energisnåla hus. Energi är dock det enda vi snålar med trots att företaget har sitt säte i Småland. Tvärtom så präglas företaget av generösa lösningar som gör skillnad i det färdiga huset, komforten blir helt enkelt bättre och kvalitetskänslan unik. Med hundraåriga husbyggartaditioner i ryggen skapas våra hus mitt i det småländska trähusriket av hantverkare med yrkesstolthet och oslagbar kunskap i att bygga lösvikeshus på fabrik.

Husen monteras av utvalda och certifierade entreprenörer. Vi släpper inte taget förrän du är helt nöjd med det färdiga resultatet. Den omtalade kvaliteten och yrkesstoltheten som präglar varje del av Willa Nordic gör att husen har ett högt andrahandsvärde. Många hus från Willa Nordic stiger i värde år efter år, det tar vi som ett kvitto på att vi lyckats att skapa moderna och helt unika hem där människor kommer att bo och trivas i generationer som kommer.

Vi har stor valfrihet på utvändiga fasadbeklädnader, såsom en mängd olika typer av träpaneler, tex lockläkt, liggande norgepanel, fjällpanel, spontad panel, samt puts, tegel eller släta skivor. Träpaneler kan fås transportskyddsgrundade, obehandlade eller målade med slamfärg från fabrik.

Detta är en generell ritning. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

Vid puts används en ventilerad skiva som putsbärare. Genom vår dubbelluftning bakom fasadbeklädnaden på utsidan av väggen blir det en bättre ventilation som göra att väggen blir torrare.

Vår vägg har dubbelt regelverk, 250+45 mm. 45-regelverket bildar ett installationsutrymme för eldosor och vattenledningar. På detta sätt undviker man genomföringar genom plastfolien och slipper synliga eller utanpåliggande eldosor.

En välisolerad vägg med totalt 295 mm isolering av stenull ger bl a bra brandskydd. Ytterväggsregeln isoleras på utsidan för att ta bort köldbryggor och håller regelverket varmt och torrt. Isoleringen läggs omlott eftersom detta ur värmeisolerings- och miljösynpunkt är bättre.

På ytterväggens insida, bakom gipsen, har vi en OSB-skiva som stabiliserar och ger ett bra underlag för att fästa upp tavlor, hyllor och övrig inredning. Denna skiva ger dessutom tyngd åt väggen som då ytterligare förbättrar ljudisoleringen.

U-värdet på väggen är 0,147 W/kvm C. Utvändig panel snedskärs i underkant för att bilda en droppkant och skyddar på så sätt panelen.

I våra  innerväggar har vi OSB-skivor bakom gipsskivorna som ger ett bra underlag för att fritt fästa upp tavlor, hyllor och övrig inredning på. OSB-skivorna förbättrar även ljudisoleringen och förstärker stabiliteten på byggnaden. Alla innerväggar har en stenullsisolering mellan reglarna  som ytterligare förbättrar både brand- och ljudisolering.

Detta är en generell ritning. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

I vårt bjälklag använder vi kertobalkar (plywoodbalkar) vilket gör bjälklaget stabilare och medger större spännvidder. Kerto krymper inte på samma sätt som ”vanliga” bjälkar och man undviker risker såsom sprickor i putsfasad vid mellanbjälklag, knarr i bjälklag samt golvsocklar som glipar mot golv.

Detta är en generell ritning. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

Stenullsisolering i mellanbjälklag minskar trumljudet som annars uppstår i ett ”ihåligt” utrymme samt bidrar till bättre brandskydd.

Vi ger också möjlighet till golvvärme även på mellanbjälklag som då läggs i spårad cellplast med golvgips / flytspackel ovanpå. Fördelen med golvvärme, förutom varma golv och att man slipper dammsamlande radiatorer på väggar, är att stegljudsisoleringen blir bättre.

Förutom mellanbjälklag av trä kan även prefabricerade betongbjälklag eller platsgjutna mellanbjälklag väljas.

Ett välisolerat takbjälklag, upp till 495 mm, vilket anpassas till olika takbjälklagstyper t ex plana vindsbjälklag, pulpettak/åstak,1½-plans snedtak och hanbjälklag.

Underlagstak av råspont som ger ett stabilt underlag för såväl takpannor som plåt alt. papp och som möjliggör smäckra detaljer på takutsprång och vid öppen takfot.

Detta är en generell ritning. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

Bli kontaktad av oss!
VILL DU BLI KONTAKTAD AV WILLA NORDIC?
Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi!
VILL DU BYGGA ETT NEW ENGLAND HUS MED WILLA NORDIC?
Boka tid för en kostnadsfri konsultation
om ditt nya drömboende.
Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi!
VILL DU BYGGA ETT ROMANTISKT HUS MED WILLA NORDIC?
Boka tid för en kostnadsfri konsultation
om ditt nya drömboende.
Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi!
VILL DU BYGGA ETT MODERNT HUS MED WILLA NORDIC?
Boka tid för en kostnadsfri konsultation
om ditt nya drömboende.
Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi!
VILL DU BYGGA ETT LANTLIGT HUS MED WILLA NORDIC?
Boka tid för en kostnadsfri konsultation
om ditt nya drömboende.
Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi!
VILL DU BYGGA ETT ONV BOLIG HUS MED WILLA NORDIC?
Boka tid för en kostnadsfri konsultation
om ditt nya drömboende.
Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi!