– SKISSARKIVET –

Willa Nordic AB har Copyright på alla skisser och ritningar i skissarkivet och att de
endast får användas i syfte att skapa ett unikt hus tillsammans med Willa Nordic AB. All
annan användning är otillåten och kan leda till juridiska åtgärder mot den som bryter mot detta.