Skapa ditt unika hus med Willa Nordic

Vi har inget fast byggsystem, eller låsta standarder som begränsar vad vi kan åstadkomma
tillsammans med våra kunder och arkitekter. Det är just detta faktum som gör det möjligt för oss att skapa Unika hus om och om igen!

För att verkligen se till att det blir Willa Nordic kvalitet och finish på ditt Unika hus, så konstruerar vi allt från grunden för just ditt hus. Vi utelämnar inte något som får lösas utan ritning på byggplats, vi nöjer oss inte med att anpassa till färdiga standardlösningar, vilket gör avkall på slutresultatet. Utan vi konstruerar och bygger som sagt helt Unikt hus från början till slut!

I korthet kan processen beskrivas enligt följande!

1. Ni väljer en Arkitekt, egen eller någon av våra framstående hus arkitekter, och börjar med att utgå från Er tomt. Vår representant är med och håller från och med nu ihop hela projektet från Willa Nordics sida.

2. Ni arbetar tillsammans med Arkitekten fram en husskiss där exteriör och planlösning läggs fast.

3. Willa Nordic jobbar nu vidare med att ta fram bygglovsritningar och börjar med att konstruera ert hus från grunden, med huvudritningar och arbetsritningar. Vi går i denna process igenom bland annat statistiken (hållfasthet, bärighet och spännvidder), anslutningar (väggar, golv, tak, hörn och fönster). Tekniska lösningar inom VVS, El och tillvalsmaterial.

4. Ni arbetar tillsammans med representanten fram en färdig Tillverkningsorder, med alla de material som skall ingå i ert hus exteriört och interiört.

5. Ni godkänner Tillverkningsorder och slutliga konstruktionsritningar.

6. Willa Nordic har slutlig genomgång och överlämning till produktion.

7. Ert hus levereras till tomten och färdig byggnation sker på byggplats, med av oss godkända entreprenörer. Hela byggprocessen övervakas av vår egen Byggledare för att säkerställa att Willa Nordics kvalitet och finish uppnås.

– LEV DIN DRÖM –