Willa Nordics integritetspolicy för personuppgifter

 Willa Nordic är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet.

De personuppgifter som lämnas till någon person ansluten till Willa Nordic behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler (1998:204).

Willa Nordic tar in uppgifter om spekulanter, kunder och övriga personers personuppgifter i olika dataregister. Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som är kund och i samband med att du anmäler ditt intresse för hos t ex i form av katalogbeställning eller om du på annat sätt kommer i kontakt med Willa Nordic.

Ändamålet med behandlingen
Ändamålet med behandlingen är i första hand att sköta förmedlingen av katalogmaterial, offert eller leverans av ert hus. Personuppgifterna används också för Willa Nordic ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats.

Personuppgifterna får användas inom Willa Nordic för att ge en helhetsbild av ditt engagemang, för att kunna ge en god service, men även för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser. Personuppgifter används också för att utvärdera verksamheten för att kunna utveckla och förbättra tjänster och produkter.

Personuppgifterna används för att Willa Nordic ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten.

Inhämtande av samtycke krävs i vissa fall
Samtycke behövs i vissa fall vid inhämtande av känsliga personuppgifter såsom personnummer. Registrering och behandling av personuppgifter som är nödvändig för att fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag behöver dock inte föregås av samtycke. För sådan registrering inhämtas inte heller något samtycke.

Överföring av registrerade uppgifter
Personuppgifterna används i första hand inom Willa Nordic men kan lämnas ut till andra företag, våra säljrepresentanter via underbiträdesavtal och till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Information och rättelse
En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig, efter en skriftlig ansökan. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart be att få rättade. Du kan också skriftligen begära att dina personuppgifter inte används för direktmarknadsföring. Din anmälan skickar du då till Willa Nordic enligt kontaktuppgift nedan.

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt för de ändamål som anges ovan. Willa Nordic tillämpar god registervård för att hålla sina register uppdaterade och kommer ta bort uppgifter som är inaktuella. Uppgifter raderas även efter begäran av den registrerade.

Cookies på webbplatsen

Cookies är små textfiler som lagras på din dator. Cookies innehåller ingen personlig information om dig utan informationen i textfilerna består av bokstäver och siffror. Även om varje cookie får ett unikt samordningsnummer så kan vi inte se någon personlig information om dig såsom ditt namn eller IP-adress baserat på de cookies som vi samlar in. Det rör sig med andra ord om pseudonymiserade uppgifter och vi använder inte informationen på ett sätt som gör att vi kombinerar din personliga information med cookie-informationen. Det finns också olika typer av cookies:

Sessionscookies: Dessa sparas tillfälligt på din dator när du besöker vår webbplats och tas bort så fort du stänger ner din webbläsare

Förstapartscookies: Dessa cookies placeras på din dator i samband med att du surfar in på vår webbplats

Tredjepartscookies: Dessa cookies har ett annat företag placerat på din dator (det är tredjepartscookies som gör att du t.ex. ser annonser på produkter som du tidigare har klickat eller gjort sökningar på)

I de cookies vi använder sparas ing